Με βάση τις περιβαλλοντικές ανάγκες της λίμνης, οι κανονισμοί που έχουν δημιουργηθεί επιτρέπουν μόνο το ψάρεμα με καλάμι. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει εκδώσει συγκεκριμένους κανόνες αλλά γύρω από τη λίμνη μπορείτε να πληροφορηθείτε έγκαιρα και σωστά. Ο σύλλογος ψαράδων θα σας δείξει τα κατατόπια. Πολλά από τα ποτάμια της περιοχής είναι εξαιρετικά πλούσια σε ψάρια κι έτσι δεν θα γυρίσετε με άδεια χέρια.

Αξιόλογο μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός πως διοργανώνεται κάθε χρόνο διαγωνισμός ψαρέματος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου με ευθύνη του Δήμου στην περιοχή του Μορφοβουνίου. Παίρνουν μέρος δεκάδες ερασιτέχνες ψαράδες από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου και το Νομό Καρδίτσας.